Reklamacje i zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość (w tym przez internet) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym w oryginalnym nie zniszczonym opakowaniu. W przypadku uszkodzeń mechanicznych bądź ingerencji w produkt sklep może odmówić zwrotu produktu lub pomniejszyć zwrot należnej kwoty o utratę wartości przedmiotu zaistniałą w wyniku uszkodzenia.
Przesyłka do serwisu wysyłana jest na koszt nadawcy. Przesyłki wysłane za pobraniem nie są odbierane. Do przesyłki powinien zostać dołączony formularz zwrotu

Reklamacje i gwarancje

Reklamację wadliwego produkty można zgłosić w terminie do 2 lat w przypadku zakupu na paragon lub w terminie do roku czasu w przypadku wystawienia faktury.
Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres: allegro@janserwis.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 502511388 lub pisemnie na adres: ul. 1905r. 47, 26-600 Radom.
Podstawą zgłoszenia i przyjęcia reklamacji jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub kopii dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) oraz formularza reklamacyjnego. W przypadku niepełnego zgłoszenia reklamacja zostaje bezskuteczna do czasu uzupełnienia braków.
Przesyłka do serwisu wysyłana jest na koszt nadawcy. Przesyłki wysłane za pobraniem nie są odbierane.
Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni i poinformowania o swojej decyzji klienta.
Zgłoszona usterka podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdza, czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta.
W przypadku konieczności zamówienia dodatkowych części potrzebnych do naprawy okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
Czas naprawy może również ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis nieujawnionych informacji np. o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

W trakcie naprawy serwis kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów naprawy oraz po zakończeniu prac, kiedy sprzęt jest gotowy do odebrania.

Uprawnienia Użytkownika z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie:

  • Po upływie okresu gwarancji.
  • W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany produktu, lub którejkolwiek z jego części przez Użytkownika/Klienta, lub podmiot inny niż firma Janserwis
  • W przypadku eksploatacji produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
  • W przypadku braku odpowiedniej konserwacji produktu.

W przypadku uszkodzenia produktu powstałego na skutek:

  • Szkodliwego promieniowania.
  • Urazu mechanicznego.
  • Zwarcia instalacji elektrycznej.
  • Zapylenia.
  • Zawilgocenia (m.in. kondensacja pary wodnej).

W przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia, lub zerwania plomb, lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację produktu.

Koszty weryfikacji serwisowej obejmują m.in. opłatę za wysyłkę kurierską urządzenia z powrotem na adres Klienta oraz ekspertyzę serwisową i równe są 60 zł brutto.
Koszty weryfikacji serwisowej nie obejmują urządzeń wysłanych do serwisu z rzeczywistą i zweryfikowaną przez serwis usterką oraz objęte gwarancją.
Koszty weryfikacji serwisowej są naliczane, jeśli wysłane urządzenie jest sprawne, przejdzie pozytywnie testy serwisowe i objęte jest gwarancją.
Koszty weryfikacji serwisowej naliczane są do wszystkich wysłanych urządzeń, nieobjętych aktualną gwarancją.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0