ZESTAW DO USUWANIA SMOŁY I ASFALTU 4W1 GUMY KLEJU

27,00 

95 w magazynie

SKU: 3198 Kategoria:

Opis

ZESTAW DO USUWANIA SMOŁY,ASFALTU,GUMY I KLEJU 4W1 Q11 2x250ml

Zestaw służący do usuwania smoły asfaltu kleju z karoserii samochodowych.

Dzięki formule Quick Effect w prosty sposób usuniesz uporczywe plamy ze smoły, nie zarysowując przy tym lakieru

samochodowego.

SPOSÓB UŻYCIA: Przed zastosowaniem środka wypróbuj działanie w niewidocznym miejscu, czy nie wyrządza

szkody. Umyj i osusz samochód. Nasącz wacik preparatem Q11 TAR REMOVER i przyłóż go do zabrudzonego

miejsca. Pozostaw na około 5 minut (do czasu wchłonięcia smoły w wacik), zdejmij go. Powtarzaj czynność

używając czystych nasączonych wacików preparatem Q11 TAR REMOVER, do czasu całkowitego usunięcia smoły.

Spryskaj zabrudzone miejsce preparatem Q11 DEGREASER RED, spłucz silnym strumieniem wody. Spryskaj

ponownie mytą powierzchnię preparatem Q11 DEGREASER RED, przy pomocy wilgotnej gąbki doczyść

powierzchnię. Spłucz silnym strumieniem wody.

ZESTAW ZAWIERA:

– Q11 TAR REMOVER 250ml;

– Q11 DEGREASER RED 250ml;

– WACIKI 10sztuk;

– GĄBKA;

SKŁAD:

Zawiera: alkohole, C9-Cqq, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE, wersenian czterosodowy.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/

ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem

zatruć/lekarzem. Zawartość/pojemnik używać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie

z krajowymi przepisami. Składniki zgodnie z rozporządzeniem 648/2004/WE.

Zawiera:

niejonowe środki powierzchniowo czynne (15-30%), EDTA i jego sole (<5%), NTA i jego sole (<5%).

Zawiera: masa reakcyjna etylobenzenu, m-ksylenu, węglowodory, C9-C13, n-alkany, izoalkany, cykliczne,

<2% zw. aromatycznych. Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może

grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg

oddechowych. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku połknięcia:

natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.

W przypadku kontaktu ze skórą/włosami: natychmiast zdjąć całą odzież. Spłukać skórę pod strumieniem

wody lub prysznicem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady

zgodnie z krajowymi przepisami. Zawiera: węglowodory aromatyczne (>30%), węglowodory alifatyczne (>30%).

Informacje dodatkowe

Pojemność opakowania

500

Marka

Inny

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0